Vojkan Branković

Vojkan Branković

Direktor

Vojkan Branković ima više od 25 godina iskustva u globalnom upravljanju investicijama, kombinujući strateške uloge izvršnog rukovodioca za infrastrukturu i nekretnine sa velikim iskustvom i jasnim poznavanjem osnova nekretnina i infrastrukture kao što su akvizicija, finansiranje, razvoj, upravljanje fondovima i investorno seniorsko institucionalno upravljanje. Kao osnivač i izvršni direktor, nadgledam investicione strategije i transakciono upravljanje, razvoj proizvoda i poslovanja, odnose sa investitorima sa širokom međunarodnom mrežom institucionalnih investitora, uključujući penzione fondove, osiguravajuće kompanije, državne fondove i porodične firme. Član je Britanske imovinske federacije, IPF-a i ULI-a u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Top