Savet stranih investitora

Savet stranih investitora

Britansko-srpska privredna komora je počastvovana članstvom u Savetu stranih investitora sa sedištem u Beogradu i podržava napore Saveta da reformiše poslovno okruženje. Savet stranih investitora je osnovan pre 18 godina kao nezavisno poslovno udruženje stranih investitora u Srbiji. Savet stranih investitora trenutno predstavlja najveću grupu isključivo stranih investitora u Srbiji sa više od 120 članova koji su investirali preko 35 milijardi evra i zapošljavaju preko 100 000 ljudi.

Njihova ključna misija ostaje promovisanje i razvijanje predvidljivog, konkurentnog i održivog poslovnog okruženja, kroz otvoreni dijalog sa donosiocima odluka u Srbiji i drugim zainteresovanim stranama. Savet stranih investitora je odlučan u nameri da podrži procese ekonomskih reformi u Srbiji i da bude partner za jaču i poslovno povoljniju ekonomiju. Ključne vrednosti Saveta stranih investitora ostaju nepromenjene: nezavisnost, stručnost, promocija najbolje međunarodne prakse, zajednički rad sa zainteresovanim stranama i predvođenje procesa reformi na putu ka integraciji u Evropsku uniju. Za više informacija molimo posetite sajt Saveta stranih investitora: http://www.fic.org.rs/

Top