Richard Robinson

Richard Robinson

Izvršni direktor u Beogradu

Richard Robinson je trenutno direktor Britansko-srpske privredne komore sa sedištem u Beogradu. Prethodno je bio generalni direktor Britanske privredne komore u Češkoj Republici u Pragu i kandidovao se za parlament u Westminsteru u dva kruga opštih izbora. Licencirani računovođa, ponosi se svojom kreativnošću i prilagodljivošću. Druge pozicije uključuju raznovrsne finansijske i konsultantske uloge u Beču, Moskvi, Kijevu i Londonu.

Top