Partneri

Globalna poslovna mreža Britanskih privrednih komora

British Chambers of Commerce Global Business Network – Globalna poslovna mreža Britanskih privrednih komora

British Chambers of Commerce Global Business Network – Globalna poslovna mreža Britanskih privrednih komora

Britansko-srpska privredna komora je članica Globalne poslovne mreže Britanskih privrednih komora. Ovo daje Komori i njenim članicama pristup Britanskoj privrednoj komori u Londonu i njenih 53 akreditovanih članova koji pokrivaju celo Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i 60 drugih bilateralnih Britanskih komora širom sveta. Uvereni smo da će naše učešće u ovoj mreži biti snažan multiplikator naših napora da promovišemo britansko-srpske poslovne veze.

Britansko-srpska privredna komora je jedina bilatelarna komora na Zapadnom Balkanu koja svojim članovima nudi pristup ovoj mreži. Za više informacija posetite link Britanske privredne komore: https://www.britishchambers.org.uk/

Savet stranih investitora

Savet stranih investitora

Britansko-srpska privredna komora je počastvovana članstvom u Savetu stranih investitora sa sedištem u Beogradu i podržava napore Saveta da reformiše poslovno okruženje. Savet stranih investitora je osnovan pre 18 godina kao nezavisno poslovno udruženje stranih investitora u Srbiji. Savet stranih investitora trenutno predstavlja najveću grupu isključivo stranih investitora u Srbiji sa više od 120 članova koji su investirali preko 35 milijardi evra i zapošljavaju preko 100 000 ljudi.

Njihova ključna misija ostaje promovisanje i razvijanje predvidljivog, konkurentnog i održivog poslovnog okruženja, kroz otvoreni dijalog sa donosiocima odluka u Srbiji i drugim zainteresovanim stranama. Savet stranih investitora je odlučan u nameri da podrži procese ekonomskih reformi u Srbiji i da bude partner za jaču i poslovno povoljniju ekonomiju. Ključne vrednosti Saveta stranih investitora ostaju nepromenjene: nezavisnost, stručnost, promocija najbolje međunarodne prakse, zajednički rad sa zainteresovanim stranama i predvođenje procesa reformi na putu ka integraciji u Evropsku uniju. Za više informacija molimo posetite sajt Saveta stranih investitora: http://www.fic.org.rs/

Montgomery Group – novi partner Britansko-srpske privredne komore

Montgomery Group – novi partner Britansko-srpske privredne komore

Britansko-srpska privredna komora sa ponosom i ushićenjem najavljuje novo partnerstvo sa Montgomery Group. Tokom poslednje dve godine sarađujemo sa Montgomery Group na promociji srpske hrane i pića u Ujedinjenom Kraljevstvu. Britansko-srpska privredna komora će sada biti njihov ekskluzivni partner za Srbiju. Montgomery Group organizuje vodeće britanske događaje i izložbe hrane i ugostiteljstva, uključujući IFE, IMS, HRC i Sajam specijalne i luksuzne hrane. Prethodno je Britansko-srpska privredna komora bila uključena u IFE (Međunarodnu izložbu hrane i pića) i Sajam specijalne i luksuzne hrane. Podržavali smo širok spektar srpskih proizvođača koji su naišli na sjajan prijem kod britanskih potrošača. Radujemo se bliskoj saradnji sa Montgomery Group i promovisanje većeg broja srpskih proizvoda. Za više informacija posetite: https://www.montgomerygroup.com/

Top