Mila Korugić Milošević

Mila Korugić Milošević

Direktorka

Mila Korugić Milošević je nezavisna menadžerska i finansijska savetnica i saradnica kompanije Grant Thornton sa sedištem u Beogradu, Srbija. Grant Thornton je računovodstvena i savetodavna firma koja poboljšava operativne i finansijske performanse preduzeća srednje veličine širom Istočne Evrope. Mila, magistar poslovnih nauka, ima više od 30 godina profesionalnog iskustva kao bankar i finansijski ekspert koji uspešno vodi i upravlja programima ekonomskog rasta u Srbiji i zemljama u tranziciji u jugoistočnoj Evropi. Ima bogato iskustvo u privatizacijama, restrukturiranju i obnovi preduzeća, preokretanju korporativnog upravljanja, spajanju i akvizicijama, green field investicijama i javno – privatnim partnerstvima.

Mila je srpska državljanka, ali je radila širom jugoistočne Evrope od 1995. godine na regionalnim, projektima Evropske Unije i britanskim, USAID i komercijalnim projekatima dok je bila u komapniji Deloitte. Mila donosi znanje o upravljanju projektima, o kombinovanju raznovrsnih multietničkih timova zaposlenih i međunarodnih konsultanata sa širokim spektrom zainteresovanih strana, uključujući privatni sektor, vladu, lokalne organizacije i medije.

Mila je finansijski ekspert koja je sprovela brojne procene imovine kolaterala za podršku komercijalnim zajmovima, ali i vodila mnogobrojne privatizacije širom regiona od početnih finansijskih provera preko potraživanja investitora do zaključivanja transakcija.

Posle Deloitta, Mila se pridružuje trgovinskom subjektu u Srbiji kao menadžer finansija. Nakon toga se pridružila Piraeus banci kako bi vodila program unapređenja organizacije i kasnije postala glavni ekonomski savetnik  upravnog odbora. Mila je 2015. godine imenovana u Nadzorni odbor Komercijalne banke, jedne od najvećih banaka u Srbiji. Mila je kasnije izabrana za Predsedavajuću Odbora, od 2018-2019.

Top